POLIKLINIKA PROFESIONAL MEDIC VINČA

ONKOLOGIJA

ONKOLOGIJA

 

Prim Dr Ana Koljević Marković

Prim Dr Ana Koljević Marković

Specijalista nuklearne medicine, subspecijalista onkologije

Pregled pacijenata i tumačenje laboratorijskih nalaza: hematoloških, biohemijskih analiza, tumor markera, kao i nalaza dijagnostičkih metoda: rentgenskih snimaka, momografije, ultrazvučnih nalaza, skenera, magnetnih rezonanca itd. Priprema pacijenata i dokumentacije za Konzilijalni pregled u državnim ustanovama u slučaju pojave tumora. Kontrolni pregled (praćenje zdravstvenog stanja) pacijenata posle primljene terapije. Savetovanje pacijenata o kvalitetnom životu tokom perioda bolesti i posle nje.

CENOVNIK ONKOLOGIJE

Prvi pregled onkologa        7000 RSD
Kontrolni pregled onkologa ( do 12 nedelja ) 5000 RSD

 

logo

Moderna poliklinika, prijatnog ambijenta sa najsavremenijom opremom

za kompletnu zdravstvenu negu

Pogledajte kompletnu galeriju

GALERIJA

OPŠTA PRAKSA

KARDIOLOGIJA

VASKULARNA HIRURGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

DERMATOLOGIJA

LABORATORIJA

PEDIJATRIJA

GINEKOLOGIJA

ORTOPEDIJA

PSIHIJATRIJA

PULMOLOGIJA

RADIOLOGIJA

NEUROLOGIJA

ORL

PSIHOLOGIJA

ULTRAZVUK

UROLOGIJA

GASTROENTEROLOGIJA

DEFEKTOLOGIJA

SANITETSKI PREVOZ