POLIKLINIKA PROFESIONAL MEDIC VINČA

DEFEKTOLOGIJA

DEFEKTOLOGIJA

Defektologija je nauka koja proučava stanje osoba čiji je integritet usled trajnih psihofizičkih smetnji narušen, a sposobnost socijalne integracije smanjena, odnosno sistem znanja o rehabilitaciji hendikepiranih lica.

 

Tijana Gatarić

Tijana Gatarić

Diplomirani defektolog

CENOVNIK DEFEKTOLOGIJE

Stimulativni tretman defektologa 30 min 1500 RSD
Stimulativni tretman defektologa 45 min 1800 RSD
Procena grafomotornih veština, veštine pisanja i čitanja 2000 RSD
Podrška u učenju (defektolog) 1500 RSD
Predškolski paket (razvoj fine i grube motorike, razvoj i bogaćenje rečnika, pripreme za početno pisanje i čitanje, razvoj matematičkih pojmova, razvoj koncentracije i pažnje, kreativno-edukativne aktivnosti) 2000 RSD
Psihološko-defektološki tretman 2800 RSD
Psihološko-defektološka procena        3400 RSD
Paket 8 defektoloških tretmana 12000 RSD
Paket 8 psihološko-defektoloških tretmana 20000 RSD

 

logo

Moderna poliklinika, prijatnog ambijenta sa najsavremenijom opremom

za kompletnu zdravstvenu negu

Pogledajte kompletnu galeriju

GALERIJA

OPŠTA PRAKSA

KARDIOLOGIJA

VASKULARNA HIRURGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

PULMOLOGIJA

PEDIJATRIJA

GINEKOLOGIJA

ORTOPEDIJA

PSIHIJATRIJA

LABORATORIJA

RADIOLOGIJA

NEUROLOGIJA

ORL

DERMATOLOGIJA

SANITETSKI PREVOZ

ULTRAZVUK

UROLOGIJA

GASTROENTEROLOGIJA

PSIHOLOGIJA

DEFEKTOLOGIJA