NAŠ TIM

NAŠ TIM

PREDSTAVLJAMO VAM TIM POLIKLINIKE I LABORATORIJE

logo

POLIKLINIKA VINČA

poliklinika profesional medic vinča

LEKARI

Prim Dr Momčilo Čolić

Prim Dr Momčilo Čolić

spec. radiologije, subspecijalista interventne radiologije

Dr Oliver Radmili

Dr Oliver Radmili

specijalista radiologije

Dr Branko Kajtazi

Dr Branko Kajtazi

specijalista neurologije

Dr Nikola Đorđević

Dr Nikola Đorđević

specijalista ortopedije

Dr Ljiljana Simić

Dr Ljiljana Simić

psihijatar

Dr Branko Gaković

Dr Branko Gaković

specijalista radiologije

Dr Ramadan Kajtazi

Dr Ramadan Kajtazi

specijalista opšte medicine

Dr Goran Savić

Dr Goran Savić

specijalista urologije

Dr Nebojša Mićović

Dr Nebojša Mićović

specijalista ORL

Dr Mirjana Pavlović

Dr Mirjana Pavlović

specijalista dermatovenerologije

Dr Aleksandar Ivanović

Dr Aleksandar Ivanović

specijalista reumatologije

Dr Nenad Janeski

specijalista radiologije

Dr Vladimir Čotrić

specijalista radiologije

Prof Dr Ana Đorđević Dikić

Prof Dr Ana Đorđević Dikić

spec. interne medicine, subspec.kardiologije

Dr Stevan Repac

Dr Stevan Repac

specijalista ginekologije i akušerstva

Mr sci med dr Nikola Đukić

Mr sci med dr Nikola Đukić

spec.interne medicine, subspecijalista gastroenterologije

Dr Ilija Kuzmanović

Dr Ilija Kuzmanović

specijalista haskularne hirurgije

Ass Dr Milica Marjanović Petković

Ass Dr Milica Marjanović Petković

spec.interne medicine, subspecijalista endokrinologije

Prim dr Svetlana Milošević Medenica

sci med. specijalista radiologije subspecijalista neuroradiologije

Dr Nataša Rakonjac

specijalista radiologije, subspec. digestivne radiologije

poliklinika profesional medic vinća

DEFEKTOLOG I PSIHOLOG

Tijana Gatarić

Tijana Gatarić

Defektolog

Bobana Đorđević

Bobana Đorđević

Psiholog - pult prijemno odeljenje

poliklinika profesional medic vinća

MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI

Snežana Memarović

Snežana Memarović

Medicinska sestra - opšta medicina

Mihajlo Zlatkov

Mihajlo Zlatkov

Medicinski tehničar - opšta medicina

Snežana Dikić

Snežana Dikić

Viši radiološki tehničar

Milica Antić

Milica Antić

Medicinska sestra - pedijatrija

Katarina Marković

Katarina Marković

Medicinska sestra - opšta medicine

Violeta Ilić

Violeta Ilić

Medicinska sestra - pedijatrija

Željana Angeleski

Željana Angeleski

Strukovni medicinski radiolog

Marijana Miljević

Marijana Miljević

Medicinska sestra - pedijatrija

LABORATORIJA PROFESIONAL LAB VINČA

TIM LABORATORIJE

Danijela Raič

Danijela Raič

diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Marijana Maksimović

Marijana Maksimović

laboratorijski tehničar

Jelena Čolić

Jelena Čolić

laboratorijski tehničar