POLIKLINIKA PROFESIONAL MEDIC VINČA / OPŠTA MEDICINA

OPŠTA MEDICINA

 

OPŠTA MEDICINA

Pregled lekara opšte medicine, ili opšte prakse, je skup aktivnosti kojima se definiše opšte stanje pacijenta (starijih od 18 godina), na osnovu razgovora o trenutnom zdravstvenom stanju, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi i analizom postojeće medicinske dokumentacije.

Sledi fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa, postavljanje dijagnoze i davanje odgovarajuće terapije. Pregled može biti i preventivnog karaktera.

Najbolje je da lekar opšte prakse bude i Vaš porodični lekar, gde ćete dobiti kontinualnu zdravstvenu negu u skladu sa Vašoj životnoj dobi i tegobama.

 

Dr Radmila Pokrajac

Dr Radmila Pokrajac

specijalista opšte medicine

Dr Ramadan Kajtazi

Dr Ramadan Kajtazi

specijalista opšte medicine

CENOVNIK OPŠTE MEDICINE

Pregled lekara opšte medicine u ambulanti 2500 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte medicine (do 7 dana nakon obavljenog pregleda) 2000 RSD
Konsultacija lekara opšte medicine (izdavanje recepta, tumačenje rezultata i sl.) 1000 RSD
Plasiranje katetera (sa kateterom) 3000 RSD
Sutura rane 3500 RSD
Previjanje i obrada rane (hirurški) 3000 RSD
Previjanje manje rane 800 RSD
Previjanje veće rane 1500 RSD
Postavljanje štrajfne sa lekom 900 RSD
Obrada dekubita (manje polje) 2500 RSD
Obrada dekubita (veće polje) 3000 RSD
Skidanje konaca 800 RSD
Ukljanjanje krpelja (hirursko – sa incizijom) 3500 RSD
Uklanjanje krpelja 1500 RSD
Fiksiranje longetom 5000 RSD
Intervencija – vađenje stranog tela 2000 RSD
Oksigenoterapija 1000 RSD
Ispiranje cerumena iz uha 2000 RSD
Fiksacioni zavoj 800 RSD
Obrada opekotine 2500 RSD
Incizija apscesa 3500 RSD
Davanje infuzije 1500 RSD
Inhalacija 900 RSD
Davanje parenteralne terapije- IM, SC, IV, ID 600 RSD
Polivitaminska infuzija 2600 RSD
Doplata ampule/leka I 200  RSD
Doplata ampule/leka II 300 RSD
Doplata ampule/leka III 400 RSD
EKG 500 RSD
Ušivanje rane/strip i obrada rane 1500 RSD 

 

OPŠTA MEDICINA – KUĆNA POSETA

Pregled lekara opšte medicine u kućnim uslovima 6000 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte medicine u kućnim uslovima 4000 RSD
Davanje parenteralne terapije- i.m, s.c i.v (sa našim ampulama) 2800 RSD
Davanje parenteralne terapije- i.m, s.c i.v (pacijent ima svoju terapiju) 2000 RSD
Davanje I.V infuzije (sa našim ampulama i rastvorom) 4000 RSD
Davanje infuzije (pacijent ima svoju terapiju) 2500 RSD
Polivitaminska infuzija 4000 RSD
Plasiranje katetera (sa kateterom) 3800 RSD
Skidanje konaca sa previjanjem 2800 RSD
Previjanje manje rane 2000 RSD
Previjanje veće rane 3000 RSD
Vađenje krvi (analize se dodatno naplaćuju) 400 RSD

 

logo

Moderna poliklinika, prijatnog ambijenta sa najsavremenijom opremom

za kompletnu zdravstvenu negu

Pogledajte kompletnu galeriju

GALERIJA

OPŠTA PRAKSA

KARDIOLOGIJA

VASKULARNA HIRURGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

DERMATOLOGIJA

LABORATORIJA

PEDIJATRIJA

GINEKOLOGIJA

ORTOPEDIJA

PSIHIJATRIJA

PULMOLOGIJA

RADIOLOGIJA

NEUROLOGIJA

ORL

PSIHOLOGIJA

ULTRAZVUK

UROLOGIJA

GASTROENTEROLOGIJA

DEFEKTOLOGIJA

SANITETSKI PREVOZ